Hong Kong

Olimpiadi  2008 (Pechino – Hong Kong)

foto di Claudio Gobbetti  

13
12
13
14
15
16